0 0
My cart
A causa de l'alta demanda de serveis, els informem que certes franges / dies no admetran comandes.

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web www.elfornet.com és:

ROSENDO MILÁ, S.L.U., amb CIF B-08121659 i domicili social a BARCELONA (08036), C/ PROVENÇA, 224, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 1100, foli 79, fulla 6598 i inscripció primera. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: [email protected].

OBJECTE

La present pàgina web https://elfornet.com/, propietat de ROSENDO MILÁ, S.L.U. ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat, així com a la venda

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari d'aquesta.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a https://elfornet.com/ o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de manera expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant ROSENDO MILÁ, S.L.U. facultada per a denegar o retirar l'accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- a veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per ROSENDO MILÁ, S.L.U. per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.

- l'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ROSENDO MILÁ, S.L.U. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a fins o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats en la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per ROSENDO MILÁ, S.L.U., els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA DE ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

ROSENDO MILÁ, S.L.U. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ROSENDO MILÁ, S.L.U. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ROSENDO MILÁ, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Uns certs continguts de la website de ROSENDO MILÁ, S.L.U. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per ROSENDO MILÁ, S.L.U.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ROSENDO MILÁ, S.L.U. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris  per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ROSENDO MILÁ, S.L.U. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats.- En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport  i  per qualsevol    mitjà  tècnic,  sense  l'autorització    de ROSENDO  MILÁ, S.L.U.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ROSENDO MILÁ, S.L.U. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que  sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de ROSENDO MILÁ, S.L.U. com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui en la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà dret algun sobre aquestes, atès que ROSENDO MILÁ, S.L.U. només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets d'aquestes.

L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de ROSENDO MILÁ, S.L.U.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.