Millora en l’eficiència energètica de la nostra planta a Barcelona.

Millora de l’eficiència energètica a la planta de ROSENDO MILA SLU a Barcelona amb la substitució de 4 forns rotatius per nous equips d’elevada eficiència energètica.

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, el projecte ha consistit en la substitució de 4 forns existents per uns de nous amb un sistema de cocció més eficient energèticament.

El present projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi d’energia de 39,17 tep/any.

Aquest projecte ha sigut subvencionat per part del “Programa de ayudas IDAE para PYME y gran empresa del Sector Industrial”, cofinançat per el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) i gestionat per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) amb càrrec al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.