Avís legal

Aví­s Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ROSENDO MILÀ SLU informa que és titular del lloc web www.elfornet.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ROSENDO MILÀ SLU informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és ROSENDO MILÀ SLU, amb CIF B08121659 i domicili social en C/PROVENÇA 224 08036, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 1100, foli 79, fulla 6598 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@rosendomila.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús és pel lloc web de ROSENDO MILÀ SLU atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ROSENDO MILÀ SLU, totes les condicions d’ús aquí­ establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ROSENDO MILÀ SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà  a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ROSENDO MILÀ SLU per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ROSENDO MILÀ SLU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ROSENDO MILÀ SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així­ mateix, tampoc garantirà  la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ROSENDO MILÀ SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ROSENDO MILÀ SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ROSENDO MILÀ SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense aví­s previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades seran tractades per:

 

RESPONSABLE:  ROSENDO MILÀ, S.L.

NIF:                       B-08121659

DIRECCIÓ:           C / Provença, 224 -08036- Barcelona

TELÈFON:            93 453 26 49

MAIL:                    info@rosendomila.com

 

A ROSENDO MILÀ, S.L. tractem les dades que ens facilita per tal de respondre a les seves consultes i li informem que tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ROSENDO MILÀ, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Podrà exercir els seus drets mitjançant escrit a ROSENDO MILÀ, S.L., C / Provença, 224 -08036- Barcelona o bé a través del correu electrònic info@rosendomila.com.

L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ROSENDO MILÀ SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a tí­tol enunciatiu, imatges, so, àudio, ví­deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accès i ús, etc.), titularitat de ROSENDO MILÀ SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurí­dic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà  tècnic, sense l’autorització de ROSENDO MILÀ SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ROSENDO MILÀ SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport fí­sic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà  d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ROSENDO MILÀ SLU.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ROSENDO MILÀ SLU es reserva, així­ mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà  per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ROSENDO MILÀ SLU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.